OPEN SHELVES BOOK LOAN REQUEST@PHS1| PERMOHONAN PINJAMAN BUKU RAK TERBUKA@PHS1

OPEN SHELVES BOOK LOAN REQUEST@PHS1 / PERMOHONAN PINJAMAN BUKU RAK TERBUKA@PHS1 

This form need to be used by all library users who wish to borrow Open Shelves Book collection from Perpustakaan Hamzah Sendut 1. This is due to the CLOSURE of all Open Shelves Collection areas to users. The closure is one of the post Movement Control Order Standard Operating Procedures (SOP) of Perpustakaan Hamzah Sendut, Universiti Sains Malaysia.

Borang permohonan ini perlu diguna oleh semua pengguna Perpustakaan yang ingin meminjam buku Koleksi Rak Terbuka, Perpustakaan Hamzah Sendut 1. Ini kerana semua kawasan Koleksi Rak Terbuka DITUTUP kepada pengguna. Penutupan kawasan koleksi adalah sebagai salah satu Prosedur Standard Operasi (SOP) Pasca Perintah Kawalan Pergerakan Perpustakaan Hamzah Sendut, Universiti Sains Malaysia.

 

Academic Staff / Staf Akademik

Permohonan Buku PHS 1 Untuk Staff Akademik

Student / Pelajar

Permohonan Buku PHS 1 Untuk Student