• Home

NOTIS PENYAMBUNGAN SEWAAN BILIK KAREL DAN LOKER, PHSUSM

 

Assalamualaikum

Salam Sejahtera tuan/puan,

Dimaklumkan bahawa pelajar yang membuat pinjaman lokar dan bilik karel Perpustakaan pada semester lepas (sebelum wabak COVID-19) telah disambung tarikh pemulangan kunci mereka dalam sistem PERPUSTAKAAN.

Untuk pengetahuan tuan/puan, tarikh asal pemulangan kunci lokar dan bilik karel sebelum ini adalah pada 26/6/2020, walau bagaimanapun disebabkan penularan wabak COVID-19 yang memerlukan penutupan Perpustakaan maka Perpustakaan Hamzah Sendut, USM telah bersetuju untuk melanjutkan tarikh pemulangan ini ke tarikh baharu iaitu  26/2/2021.

Terima kasih

 

Sukmawati Muhamad

Ketua Bahagian Capaian Maklumat

Perpustakaan Hamzah Sendut
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang

  


 

CARREL ROOM AND LOCKER RENT EXTENSION NOTICE, PHSUSM

 

Dear Sir/Madam,

Please be informed that students who rented locker and carrel room during last semester (before COVID-19) have been extended their locker and carrel room key return dates in the KOHA system.

For information, the original return date for the carrel and locker’s key was 26/6/2020, however due to the COVID-19 which forced the library closure, the Circulation Division of Perpustakaan Hamzah Sendut, USM has agreed to extend the key return date  to a new date which is 26/2/2021.

 

Thank you.

 

Sukmawati Muhamad

Head of Information Access Division

Perpustakaan Hamzah Sendut
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang