Indeks Keratan Akhbar

Indeks Keratan akhbar memaparkan keratan akhbar berkaitan perkara-perkara berikut:

Bahasa Melayu; Biografi; Diaspora Melayu; Kaum Peranakan; Manuskrip; Pemeliharaan dan Pemuliharaan; Pendidikan; Pengajian Tinggi; Sastera Melayu; Sejarah Malaysia; Seni dan Budaya; Sejarah Pulau Pinang; Ucapan dan Temubual Tokoh; USM; USM-APEX; USM-Canselor; USM-Penulis Rencana; USM-Penyelidikan; USM-Naib Canselor; Warisan; Chandra Muzaffar; Dzulkifli Abd Razak; Muhammad Haji Salleh; Syed Naquib Al-Attas.

* Senarai Indeks Keratan Akhbar (klik sini)

Untuk rujukan:
Kaunter Perkhidmatan, Bahagian Malaysiana dan Arkib,
Tingkat 3, Perpustakaan Hamzah Sendut
8.30 pagi – 4.30 petang

Paper Cutting Index consists of paper cuttings with regards to the following topics:

Malay language; Biography; Malay Diaspora; Peranakans; Manuscript; Preservation and Conservation; Education; Higher Education; Malay Literature; Malaysia History; Arts and Culture; Pulau Pinang History; Speecehes/Interviews (personalities); USM; USM-APEX; USM-Chancellor; USM-Columnist; USM-Research; USM-Vice Chancellor; Heritage; Chandra Muzaffar; Dzulkifi Abd Razak; Muhammad Haji Salleh; Syed Naquib Al-Attas.

* Paper Cutting Index (click here)

For reference:
Service Counter, Malaysiana and Archives Division
Level 3, Hamzah Sendut Library (New Wing)
8.30 am – 4.30 pm (Monday – Friday)