Koleksi Ucapan Tokoh dan Orang Kenamaan

Koleksi Ucapan Tokoh dan Orang Kenamaan

Koleksi ini mengandungi ucapan-ucapan tokoh dan orang kenamaan di dalam majlis-majlis rasmi dan acara penting negara.
Bahan boleh diakses secara atas talian melalui respositori: http://eprints.usm.my/
Ucapan bercetak boleh dirujuk melalui pinjaman di Kaunter Perkhidmatan, Bahagian Malaysiana dan Arkib, Level 3, PHS
bermula daripada pukul 8.30 pagi – 4.30 petang.

Speeches of Prominent Public Officials

The collection consists of speeches of prominent public officials in the official ceremony and formal events in the country.
Softcopy of speeches are accessible through the repository: http://eprints.usm.my/
Printed copies can be referred at the Service Counter, Malaysiana and Archives Division, Level 3, PHS from 8.30am – 4.30pm. 

D.Y.M.M Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail

YAB Tun Dr. Ismail Al-Haj

Tan Sri Datuk Professor Hamzah Sendut

Tun Dato' Seri (Dr) Haji Hamdan Sheikh Tahir

Tun Tan Sri (Dr) Hajjah Fatimah Hashim

Y.B. Enche Tan Phock Kin

Tan Sri Datuk Haji Mohamed Ghazali Haji Jawi

Enche D.C. Steward

Enche Ooh Chooi Cheng

Tun Datuk Seri Utama Syed Ahmad Syed Mahmud Shahabuddin

Tun Abdul Ghafar Baba