OBJEKTIF KUALITI PERPUSTAKAAN

 

  • Memenuhi pertanyaan rujukan dan runding cara dalam tempoh 4 hari bekerja.

  • Mengambil tindakan terhadap aduan pengguna dalam tempoh 2 hari bekerja.

  • Memproses tempahan buku dalam tempoh 1 hari selepas buku dipulangkan.

  • Menyusun semula buku yang dikembalikan dalam tempoh 2 hari bekerja.

  • Memberi maklum balas status permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan dalam tempoh 2 hari bekerja.

  • Memenuhi pencarian maklumat rujukan bahan Malaysiana dan Arkib dalam tempoh 5 hari bekerja.

  • Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan peralatan komputer dalam tempoh 20 minit selepas aduan diterima.

  • Memproses buku dan bahan media yang diterima daripada pembekal dalam tempoh 14 hari bekerja.

  • Mengkatalog dan memproses bahan pembelian baharu dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dari pembekal.