PIAGAM PELANGGAN

 

Kami beriltizam akan memastikan;

  • Memberikan perkhidmatan yang profesional dalam persekitaran kondusif dan mesra pelanggan.

  • Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang bersesuaian bagi memenuhi kepuasan optima pelanggan.

  • Mengurus perkhidmatan akademik yang cemerlang dalam tempoh yang ditetapkan.

  • Melaksanakan aktiviti libatsama antara Perpustakaan dengan pihak luar secara berterusan.

  • Maklum balas terhadap aduan diberi dalam tempoh 2 hari bekerja.

  • Program Pendidikan Pengguna Perpustakaan dijalankan secara berjadual dan atas permintaan.

  • Bahan Perpustakaan yang dipinjam atau dikembalikan diimbas dan direkodkkan dengan tepat dan betul.

  • Bahan-bahan dikatalog dengan lengkap, menepati piawaian serta dapat diakses dengan mudah, cepat dan tepat.

  • Aduan kerosakan peralatan komputer ditangani dalam tempoh 20 minit selepas aduan diterima.