• Home

NOTICE OF TEMPORARY CLOSURE OF COUNTER SERVICES IN MALAYSIANA AND ARCHIVES DIVISION

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Semua pengguna Perpustakaan,

Adalah dimaklumkan bahawa perkhidmatan kaunter di Bahagian Malaysiana dan Arkib akan ditutup pada tarikh seperti berikut:

5 Mei 2021 (Rabu) hingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak.

Mohon maaf di atas sebarang kesulitan.

Sekian, terima kasih.

             ################################################

Assalamualaikum and Salam Sejahtera,

All Library Users,

Please be informed that the counter service in the Malaysiana and Archives Division will be closed on the following dates:

5 May 2021 (Wednesday) until 9 until further notice. 

We apologize for any inconvenience.

Thank you.


Siti Roudhah Mohamad Saad
Ketua Bahagian Malaysiana dan Arkib
Perpustakaan Hamzah Sendut