• Home

NOTIS MAKLUMAN

PEMULANGAN BUKU PERPUSTAKAAN SECARA POS.

Memandangkan masih ada pelajar yang belum kembali ke Kampus kerana kita masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), maka Perpustakaan Universiti Sains Malaysia kini membenarkan pelajar yang masih meminjam buku Perpustakaan untuk memulangkannya secara pos.

Syarat-syarat pemulangan buku:

1. Buku mesti dipulangkan mengikut destinasi asal pinjaman seperti alamat di bawah: 

Buku Perpustakaan Hamzah Sendut 1

Bahagian Capaian Maklumat
Perpustakaan Hamzah Sendut
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang
Malaysia
(Tel: Office +604-653 3724 | E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sila isi borang ini : https://bit.ly/3uoedcV

 

Buku Perpustakaan Hamdan Tahir

Bahagian Capaian Maklumat
Perpustakaan Hamdan Tahir
Universiti Sains Malaysia
16150 Kelantan
Malaysia

Tel : +609-767 1473 | E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sila isi borang ini : https://forms.gle/3LYUs1BhX7uC3ZBU6

Buku Perpustakaan Kampus Kejuruteraan 

Bahagian Capaian Maklumat
Perpustakaan Kejuruteraan
Kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia
14300 Nibong Tebal
Pulau Pinang
Malaysia

 Tel: +604-599 5113,5114 | Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Sila isi borang ini : https://rb.gy/srfjgx

Buku Perpustakaan Institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT)/AMDI 

Bahagian Sirkulasi
Perpustakaan Institut Perubatan dan Pergigian Termaju ,
Universiti Sains Malaysia ,
Block A, Jalan Bertam 2
13200 Kepala Batas , Pulau Pinang , Malaysia 

Tel : +604-562 2230  | Email : amdilib @usm.my 

Sila isi borang ini : https://forms.gle/Z1buBCjr1a6sFxn58

2. Bahan WAJIB dibungkus dengan sempurna (sila rujuk Panduan Pembungkusan pada http://www.lib.usm.my/images/Packaging_Guide.jpg) dan mengunakan perkhidmatan pos berdaftar yang mempunyai nombor parcel tracking.

3. Kos penghantaran bahan adalah ditanggung sendiri oleh pelajar.

4. Isi maklumat yang diperlukan di dalam borang yang disediakan (sila pastikan nombor tracking diisi).

5. Kehilangan atau kerosakan buku termasuk ketika pengendalian atau kerana kegagalan mematuhi arahan syarat pengeposan, kerosakan akibat cecair semasa penghantaran atau pengangkutan buku adalah dibawah tanggungjawab pelajar dan pihak Perpustakaan boleh menuntut ganti rugi terhadap bahan yang rosak.

Sekian, terima kasih.

 

Sukmawati Muhamad
Ketua
Bahagian Capaian Maklumat
Perpustakaan Hamzah Sendut
Universiti Sains Malaysia
Samb. 3705
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ANNOUNCEMENT / NOTICE

BOOK RETURN VIA POST.

Considering students who have not returned to Campus due to the Recovery Movement Control Order (RMCO), Universiti Sains Malaysia Library now allows students to return borrowed book(s) by postal service.

Book returned conditions:

1. The book(s) must be returned to the address of the original place of loan as below: 

Hamzah Sendut Library 1

Information Access Division
Perpustakaan Hamzah Sendut
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang
Malaysia
(Tel: Office +604-653 3724 | E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Please complete this form: https://bit.ly/3uoedcV

 

Hamdan Tahir Library

Information Access Division
Perpustakaan Hamdan Tahir
Universiti Sains Malaysia
16150 Kelantan
Malaysia

Tel : +609-767 1473 | E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please complete this form: https://forms.gle/3LYUs1BhX7uC3ZBU6

USM Engineering Library 

Information Access Division
Perpustakaan Kejuruteraan
Kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia
14300 Nibong Tebal
Pulau Pinang
Malaysia

 Tel: +604-599 5113,5114 | Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Please complete this form: https://rb.gy/srfjgx

Advanced Medical and Dental Institute (AMDI) Library /IPPT

Circulation Division
Perpustakaan Institut Perubatan dan Pergigian Termaju ,
Universiti Sains Malaysia ,
Block A, Jalan Bertam 2
13200 Kepala Batas , Pulau Pinang , Malaysia 

Tel : +604-562 2230  | Email : amdilib @usm.my 

Please complete this form: https://forms.gle/Z1buBCjr1a6sFxn58

2. Borrowed book(s) must be WRAPPED PROPERLY (please refer to the Packaging Guideline “Panduan Pembungkusan” http://www.lib.usm.my/images/Packaging_Guide.jpg) and sent via registered postal service with tracking number.

3. Students are to bear the cost of postage delivery themselves.

4. All required information (especially the postage tracking number) is completed in the form provided.

5. Students are fully responsible for loss or damage of book(s) during borrowing period or due to failure in complying with the instructions/requirements of posting conditions, as well as damage caused by liquid during book(s) delivery or transportation. The Library may claim compensation for lost or damaged book(s).

Thank you.

 

Sukmawati Muhamad
Head
Information Access Division
Perpustakaan Hamzah Sendut
Universiti Sains Malaysia
Ext. 3705
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.