NOTIS MAKLUMAN

PEMBUKAAN SEMULA PERKHIDMATAN PINJAMAN ANTARA PERPUSTAKAAN DAN PERKHIDMATAN PINJAMAN BUKU MELALUI POS UNTUK PELAJAR PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH (PPPJJ), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.

Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Sirkulasi, Perpustakaan Hamzah Sendut akan membuka semula Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan dan Perkhidmatan Pinjaman Buku Melalui Pos untuk Pelajar Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh yang ditutup buat sementara semasa Perintah Kawalan Pergerakan baru baru ini.

Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan dan Perkhidmatan Pinjaman Buku Melalui Pos akan dibuka semula pada 29 Jun 2020 (Isnin).

Jenis Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan

 

 

Perkhidmatan Pinjaman Bahan antara Perpustakaan Kampus Cawangan USM

(Kampus Induk, Kesihatan, Kejuruteraan, IPPT)

Terbuka kepada semua pengguna perpustakaan

https://automasi.wufoo.com/forms/perpustakaan-hamzah-senduthamzah-sendut-libraries/

Perkhidmatan Pinjaman Bahan antara Institut Pengajian Tinggi Awam yang lain

(* terhad kepada Perpustakaan IPTA yang telah membuka Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan mereka sahaja)

Terbuka kepada semua pengguna perpustakaan

https://automasi.wufoo.com/forms/perpustakaan-hamzah-senduthamzah-sendut-libraries/

Perkhidmatan Pinjaman Buku Melalui POS (Pelajar PPPJJ Sahaja)

Terhad kepada pelajar PPPJJ sahaja

http://www.lib.usm.my/index.php/ms/2015-06-22-05-22-44/postal-book-loan-service-form-pjj-student-only

 

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada:

Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan:

Unit Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan
Bahagian Sirkulasi
Perpustakaan Hamzah Sendut
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang
Untuk perhatian: Encik Nik Abdul Aziz Amin Razip / Encik Mohd Iqkwan Hasry Hamidee
 
Telefon Pejabat: 04-653 3888 samb. 5394
E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Perkhidmatan Pendidikan Jarak Jauh:

Unit Perkhidmatan Pendidikan Jarak Jauh
Bahagian Sirkulasi
Perpustakaan Hamzah Sendut
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang
Untuk perhatian: Encik Noor Azman Vijay Abdullah / Encik Muhamad Khairul Husni Zaidi
 
Telefon Pejabat: 04-653 3888 samb. 2953
 
 

 

ANNOUNCEMENT / NOTICE

RESUMPTION OF INTER LIBRARY LOAN SERVICES AND POSTAL BOOK LOAN SERVICES FOR STUDENTS OF THE SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.

We are pleased to announce that the Circulation Division, Hamzah Sendut Library will resume the Inter Library Loan Services and Postal Book Loan Services for Students of the School of Distance Education which was temporarily unavailable during the previous Movement Control Order.

Inter Library Loan Services and Postal Book Loan Services will resume on June 29, 2020 (Monday).

Types of Inter Library Loan Services

 

 

Inter Library Loan Services between USM campuses

(Main Campus, Health, Engineering and IPPT campuses)

Open to all Library users

https://automasi.wufoo.com/forms/perpustakaan-hamzah-senduthamzah-sendut-libraries/

Inter Library Loan Services between Pulic Universities (IPTA)

(* limited to Libraries of IPTAs which have resumed their Inter Library Loan Services only)

Open to all Library users

https://automasi.wufoo.com/forms/perpustakaan-hamzah-senduthamzah-sendut-libraries/

Postal Book Loan Services (for Distance Education students only)

Only for students of School of Distance Education

http://www.lib.usm.my/index.php/ms/2015-06-22-05-22-44/postal-book-loan-service-form-pjj-student-only

 

For further enquiry, please contact:

Inter Library Loan Services:

Inter Library Loan Services Unit
Circulation Division
Perpustakaan Hamzah Sendut
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang
Contact person(s): Nik Abdul Aziz Amin Razip / Iqkwan Hasry Hamidee
 
Office contact no.: 04-653 3888 ext. 5394
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Distance Education Services:

Distance Education Services Unit
Circulation Division
Perpustakaan Hamzah Sendut
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang
Contact person(s): Noor Azman Vijay Abdullah / Muhamad Khairul Husni Zaidi
 
Office contact no.: 04-653 3888 samb. 2953