NOTIS PENYAMBUNGAN SEWAAN BILIK KAREL DAN LOKER, PHSUSM

 

Assalamualaikum

Salam Sejahtera tuan/puan,

Dimaklumkan bahawa pelajar yang membuat pinjaman lokar dan bilik karel Perpustakaan pada semester lepas (sebelum wabak COVID-19) telah disambung tarikh pemulangan kunci mereka dalam sistem PERPUSTAKAAN.

Untuk pengetahuan tuan/puan, tarikh asal pemulangan kunci lokar dan bilik karel sebelum ini adalah pada 26/6/2020, walau bagaimanapun disebabkan penularan wabak COVID-19 yang memerlukan penutupan Perpustakaan maka Perpustakaan Hamzah Sendut, USM telah bersetuju untuk melanjutkan tarikh pemulangan ini ke tarikh baharu iaitu  8/2/2021.

Terima kasih

 

Siti Roudhah Mohamad Saad

Ketua Bahagian Sirkulasi

Perpustakaan Hamzah Sendut

Universiti Sains Malaysia

11800 USM

Tel. 04-6533888, ext. 3705

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

CARREL ROOM AND LOCKER RENT EXTENSION NOTICE, PHSUSM

 

Dear Sir/Madam,

Please be informed that students who rented locker and carrel room during last semester (before COVID-19) have been extended their locker and carrel room key return dates in the KOHA system.

For information, the original return date for the carrel and locker’s key was 26/6/2020, however due to the COVID-19 which forced the library closure, the Circulation Division of Perpustakaan Hamzah Sendut, USM has agreed to extend the key return date  to a new date which is 8/2/2021.

 

Thank you.

 

Siti Roudhah Mohamad Saad

Head Circulation Division

Perpustakaan Hamzah Sendut

Universiti Sains Malaysia

11800 USM

Tel. 04-6533888, ext. 3705

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.