Opening Hour

MAKLUMAN OPERASI KUANTER PINJAMAN/PEMULANGAN/PEMBAHARUAN@PHS1

Berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), dimaklumkan bahawa perkhidmatan Perpustakaan Hamzah Sendut 1 akan beroperasi mulai 13 Januari 2021 untuk PELAJAR DALAM KAMPUS dan TERHAD kepada 100 orang SAHAJA mengikut SOP yang telah ditetapkan seperti berikut:

 

Isnin – Khamis : 8:30 pagi – 4:30 petang

Jumaat : 8:30 pagi – 12:15 tgh hari / 2:45 ptg – 4:30 ptg

Sabtu/Ahad/Cuti Umum : TUTUP

Perpustakaan Hamzah Sendut 2 : TUTUP

Perpustakaan Hamzah Sendut : TUTUP

 

Diharapkan pelajar dapat menggunakan peluang ini serta mematuhi setiap arahan dan memberi kerjasama demi melancarkan operasi serta mengamalkan langkah-langkah pencegahan penularan COVID 19.

 

*********************************************************************

 Library Circulation Counter@PHS1 Service Announcement

Due to the recently imposed Movement Control Order (MCO), the Library Circulation Counter Perpustakaan Hamzah Sendut 1 will resume its services to students in the campus and limited to 100 users only starting on 13 January 2021 as follows:

 

Monday - Thursday : 8:30 am – 4:30 pm

Friday : 8:30 am – 12:00 pm / 2:45 pm – 4:30 pm

Saturday/Sunday/Public Holiday : CLOSED

Perpustakaan Hamzah Sendut 2 : CLOSED

Perpustakaan Hamzah Sendut : CLOSED

 

We hope that students can make full use of this opportunity by giving full cooperation and compliance towards the instructions given to ascertain smooth service delivery as well as to practice COVID 19 transmission prevention measures. 

Thank you.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

Sukmawati Muhamad

Ketua / Head

Bahagian Capaian Maklumat / Informatioan Access Division

Perpustakaan Hamzah Sendut

Universiti Sains Malaysia

11800 USM

Pulau Pinang