VISI & MISI

VISI

"Menjadi pemangkin kearah perkembangan ilmu, kesarjanaan dan pendidikan sepanjang hayat untuk perkembangan lestari"

 

MISI

Menjadi sebuah Perpustakaan Akademik dan Perpustakaan Penyelidikan yang mempunyai sumber bernilai dan memberi perkhidmatan berkualiti untuk menyokong Universiti Sains Malaysia sebagai pusat kecemerlangan dalam pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, perundingan dan pembangunan insan serta menyumbang ke arah kemajuan ilmu.

 

DASAR KUALITI

Beriltizam memberi perkhidmatan cemerlang bagi memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan melalui program penambahbaikan berterusan.

 

NILAI JATI PERPUSTAKAAN

Berilmu, Amanah, Progresif